قابل توجه دانشجویان گرامی:

بدینوسیله دستور العمل انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۸۸-۸۷ اعلام می گردد:

1)  تاریخ ثبت نام از مورخ 27/4/88 لغایت 10/5/88 در سایت جامع دانشگاهی گلستان و مطابق برنامه زمان بندی شده در سایت مذکور انجام می پذیرد.

2)  حداکثر دروس قابل ارائه 6 واحد درسی غیر عملی شامل کلیه دروس عمومی و دروس تخصصی که در سایت گلستان دارای امتحان است.

3)  کلیه دروس ترم تابستان به دلیل خود خوان بودن، فاقد نمره میان ترم هستند و محاسبه نمرات بر مبنای نمره 20 می باشد.

4)    دروس ریزشی نیمسال دوم 88- 87 در ترم تابستان ارائه نمیشود.

      نکته مهم: انتخاب واحد در ترم تابستان منوط به رعایت پیش نیاز دروس می باشد.

5)  تاریخ دریافت کارت شرکت در امتحان 2/6/88 لغاایت 7/6/88 و از طریق سیستم جامع گلستان انجام می پذیرد.

6)    برگزاری امتحانات از 8/6/88 لغایت 14/6/88 می باشد.

آموزش مرکز عسلویه

 

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |

انتخاب واحد ترم تابستان چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۸ 10:32

قابل توجه دانشجویان گرامی:

تاریخ انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی 88-87 از مورخ 27/04/1388 لغایت 10/05/1388 می باشد.

داشجویان گرامی از مورخ 25/04/1388 برای دریافت تاریخ و ساعت ثبت نام خود به سایت گلستان مراجعه نمایند.

آموزش مرکز عسلویه

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۸۸ 14:16

دانشجویان محترم جهت اطلاع از نمرات خود اعم از تستی- تشریحی و یا نمره نهایی در صورت اعلام تنها به سایت انتخاب واحد (گلستان) به آدرس http://reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.

نمره تستی از طریق منوی آموزش - مشاهده نتایج آزمون دانشجو

نمره نهایی از طریق منوی آموزش - اطلاعات جامع دانشجو

 

آموزش مرکز عسلویه

 

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |

ترم تابستان در دانشگاه عسلويه سه شنبه ۹ تیر۱۳۸۸ 11:55
هنوز هیچ دستورالعملی جهت برگزاری نیمسال تابستان در مرکز عسلويه اعلام نشده است.به محض دریافت هر گونه خبر، از طریق همین وبلاگ به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.

آموزش مرکز عسلویه

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ 15/07/87 مقرر گردید از ورودی های سال 87 ( نیمسال اول ) اولین نمره مردودی و آخرین نمره قبولی در معدل محاسبه گردد و کلیه نمرات مردودی بین این دو در اتمام تحصیلات در معدل کل محاسبه نگردد.

آموزش مرکز عسلویه


 

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |

اعتراض نمرات سه شنبه ۹ تیر۱۳۸۸ 11:13

قابل توجه دانشجویان گرامی:

مهلت اعتراض به نمرات تشریحی این دانشگاه تا 10 روز از زمان اعلام نمره میباشد. پس از آن نمرات قطعی و هیچ اعتراضی مورد قبول نمی باشد.

شایان ذکر است تمامی نمرات تشریحی دروس از طریق همین وبلاگ و یا برد آموزش در ساختمان شماره ۲ دانشگاه قابل مشاهده می باشد.

آموزش مرکز عسلویه

 

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |