قابل توجه دانشجويان گرامي:

برنامه كلاسي نيمسال جديد در وب سايت تخصصي دانشگاه به آدرس:

http://icapnu.ac.ir

از منوي دانشجو- برنامه كلاسي  و يا از از طريق لينك زير:

http://icapnu.ac.ir/fa/classinfo.php

قابل دسترسي مي باشد.

شايان ذكر است شروع كلاس ها از هفته جاري، روز دوشنبه مورخ ۵/۷/۸۹ مي باشد.

واحد آموزش دانشگاه

 

نوشته شده توسط یوسف عباسی  | لینک ثابت |